Předpis 148/1995 Sb.

Citace148/1995 Sb.
NázevZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
Částka39 (31. 7. 1995)
Účinnostod 1. 1. 1996, zrušeno dnem 1. 1. 2004
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
1676 Zákon - novela zákona o spotřebních daních
Navržené změny1 tisk

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 39 pod číslem 148/1995 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
587/1992novelizujeZákon České národní rady o spotřebních daních 
Derogace pasivní
95/1996novelizujeZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů1
353/2003rušíZákon o spotřebních daních2


ISP (příhlásit)