Předpis 253/1994 Sb.

Citace253/1994 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění zákona č. 150/1992 Sb., zákon České národní rady č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění zákona České národní rady č. 36/1993 Sb., zákon České národní rady č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění zákona České národní rady č. 36/1993 Sb., zákon České národní rady č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů
Částka73 (30. 12. 1994)
Účinnostod 1. 4. 1995
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
1269 Zákon, kterým se mění zákon o telekomunikacích a další zákon

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 73 pod číslem 253/1994 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
110/1964novelizujeZákon o telekomunikacích 
468/1991novelizujeZákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání 
483/1991novelizujeZákon České národní rady o České televizi 
484/1991novelizujeZákon České národní rady o Českém rozhlasu 
103/1992novelizujeZákon České národní rady o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání 
Derogace pasivní
151/2000novelizujeZákon o telekomunikacích a o změně dalších zákonů1


ISP (příhlásit)