Předpis 134/1993 Sb.

Citace134/1993 Sb.
NázevZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb. a zákona č. 522/1990 Sb.
Částka38 (12. 5. 1993)
Účinnostod 12. 5. 1993, zrušeno dnem 1. 1. 2005
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
123 Novela zákona o soustavě zákl. a stř. škol (školský zákon)

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 38 pod číslem 134/1993 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
29/1984novelizujeZákon o soustavě základních a středních škol (školský zákon) 
48/1993novelizujeVyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o školním stravování 
Derogace pasivní
561/2004rušíZákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)1


ISP (příhlásit)