Předpis 30/2006 Sb.

Citace30/2006 Sb.
NázevÚplné znění zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá z pozdějších změn
Částka14 (2. 2. 2006)
Účinnostod 2. 2. 2006

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
242/2000úplné zněníZákon o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
Vztahuje se k
40/1964??Občanský zákoník 
531/1990??Zákon České národní rady o územních finančních orgánech 
513/1991??Obchodní zákoník 
246/1992??Zákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání 
337/1992??Zákon České národní rady o správě daní a poplatků 
344/1992??Zákon České národní rady o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) 
91/1996??Zákon o krmivech 
110/1997??Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 
252/1997??Zákon o zemědělství 
111/1998??Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) 
166/1999??Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon) 
154/2000??Zákon o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) 
219/2000??Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích 
242/2000??Zákon o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů 
320/2002??Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů 
219/2003??Zákon o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby) 
18/2004??Zákon o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace) 
304/2004??Vyhláška, kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných a pomocných látek při výrobě potravin 
305/2004??Vyhláška, kterou se stanoví druhy kontaminujících a toxikologicky významných látek a jejich přípustné množství v potravinách 
446/2004??Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky 


ISP (příhlásit)