Předpis 194/2010 Sb.

Citace194/2010 Sb.
NázevZákon o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů
Částka65 (16. 6. 2010)
Účinnostod 1. 7. 2010
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
1054 Vl.n.z. o veřejných službách v přepravě cestujících
Navržené změny5 tisků, z toho 1 projednávaný

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 65 pod číslem 194/2010 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
111/1994novelizujeZákon o silniční dopravě 
266/1994novelizujeZákon o dráhách 
77/2002novelizujeZákon o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů 
493/2004rušíNařízení vlády, kterým se upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkové dopravě a kterým se konkretizuje způsob výkonu státního odborného dozoru v silniční dopravě nad financováním dopravní obslužnosti 
241/2005rušíVyhláška o prokazatelné ztrátě ve veřejné drážní osobní dopravě a o vymezení souběžné veřejné osobní dopravy 
Derogace pasivní
135/2016novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek1
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích2
367/2019novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony3
240/2022novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony4
Vztahováno k
295/2010na základěNařízení vlády o stanovení požadavků a postupů pro zajištění propojitelnosti elektronických systémů plateb a odbavení cestujících 
296/2010na základěVyhláška o postupech pro sestavení finančního modelu a určení maximální výše kompenzace 
297/2010na základěVyhláška o stanovení vzoru formuláře pro uveřejnění oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících 
63/2011na základěNařízení vlády o stanovení minimálních hodnot a ukazatelů standardů kvality a bezpečnosti a o způsobu jejich prokazování v souvislosti s poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících 
49/2015na základěNařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 63/2011 Sb., o stanovení minimálních hodnot a ukazatelů standardů kvality a bezpečnosti a o způsobu jejich prokazování v souvislosti s poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících 


ISP (příhlásit)