Předpis 284/1993 Sb.

Citace284/1993 Sb.
NázevZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 580/1991 Sb., zákona České národní rady č. 23/1993 Sb. a zákona č. 171/1993 Sb.
Částka71 (29. 11. 1993)
Účinnostod 1. 1. 1994, zrušeno dnem 1. 4. 2002
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
597 Novela zák. o někt. opatřeních v soudnictví

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 71 pod číslem 284/1993 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
436/1991novelizujeZákon České národní rady o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky 
141/1992rušíZákon o zřízení vojenských soudů, stanovení jejich sídel a obvodů 
Derogace pasivní
6/2002rušíZákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)1


ISP (příhlásit)