Předpis 141/1992 Sb.

Citace141/1992 Sb.
NázevZákon o zřízení vojenských soudů, stanovení jejich sídel a obvodů
Částka32 (9. 4. 1992)
Účinnostod 1. 5. 1992, zrušeno dnem 1. 1. 1994
ProjednáváníFederální shromáždění České a Slovenské Federativní republiky, 1990 - 1992
1264 Vládní návrh zákona o zřízení vojenských soudů

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
284/1993rušíZákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 580/1991 Sb., zákona České národní rady č. 23/1993 Sb. a zákona č. 171/1993 Sb.1


ISP (příhlásit)