Usnesení

č. 1Volba ověřovatelů ústavně-právního výboru (24. listopadu 2021) 
č. 2Volba členů volební komise pro volbu předsedy výboru (24. listopadu 2021) 
č. 3Volba předsedy ústavně-právního výboru (24. listopadu 2021) 
č. 4Volba místopředsedů ústavně-právního výboru (24. listopadu 2021) 
č. 5ke svolání příští schůze výboru (24. listopadu 2021) 
č. 6ke zřízení podvýboru ústavně-právního výboru pro problematiku exekucí a insolvencí (1. prosince 2021) 
č. 7ke zřízení podvýboru ústavně-právního výboru pro justici (1. prosince 2021) 
č. 8ke zřízení finančního podvýboru ústavně-právního výboru (1. prosince 2021) 
č. 9ke zřízení podvýboru ústavně-právního výboru pro problematiku domácího a sexuálního násilí (1. prosince 2021) 
č. 10Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony (tisk 86) (19. ledna 2022) 
č. 11k volbě členů podvýboru pro problematiku exekucí a insolvencí (19. ledna 2022) 
č. 12k volbě členů podvýboru pro justici (19. ledna 2022) 
č. 13k volbě členů finančního podvýboru (19. ledna 2022) 
č. 14k volbě členů podvýboru pro problematiku domácího a sexuálního násilí (19. ledna 2022) 
č. 15k záměru zahraničních aktivit ústavně-právního výboru pro rok 2022 (19. ledna 2022) 
č. 16Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2022, kapitola 358 - Ústavní soud (23. února 2022) 
č. 17Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2022, kapitola 358 - Ústavní soud - odchodné při odchodu představitele veřejné moci do jiné podobné funkce - doprovodné usnesení (23. února 2022) 
č. 18Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2022, kapitola 355 - Ústav pro studium totalitních režimů (23. února 2022) 
č. 19Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2022, kapitola 355 - Ústav pro studium totalitních režimů - problematika sídelní budovy - doprovodné usnesení (23. února 2022) 
č. 20Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2022, kapitola 336 - Ministerstvo spravedlnosti ČR (23. února 2022) 

12
ISP (příhlásit)