Sněmovní tisky
Heslo věcného rejstříku: Katastr

Celkem nalezeno 13 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
 430/0 Vládní návrh zákona o katastru nemovitostí ČRVládní návrh zákonaSchváleno, 120/2000 Sb.
 1050/0 Návrh zákona o katastru nemovitostí ČR Návrh zákona zastupitelstva kraje Zamítnuto v 1. čtení
 1181/0 Návrh zákona o přechodu z majetku ČR do vlastnictví obcí Poslanecký návrh zákona Nepřijato
Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
 540/0 Novela z. katastrální zákon Návrh zákona zastupitelstva kraje Zamítnuto v 1. čtení
Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
 396/0 Novela z. o vodách (vodní zákon)Vládní návrh zákonaSchváleno, 181/2008 Sb.
 456/0 Novela z. o zeměměřictví Poslanecký návrh zákona Neschváleno
 459/0 Novela z. o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon)Vládní návrh zákonaSchváleno, 8/2009 Sb.
 719/0 Vl.n.z. o zákl. reg. územní identifik., adres a nemovitostíVládní návrh zákonaVzat zpět v 1. čtení
 895/0 Vl. n. z. o vodách - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 150/2010 Sb.
 1013/0 Novela z. o zápisech vlastnických práv k nemovitostem Poslanecký návrh zákona 1. čtení
Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
 778/0 Vl.n.z. o katastru nemovitostí (katastrální zákon)Vládní návrh zákonaSchváleno, 256/2013 Sb.
 779/0 Vl.n.z.o změně zák.v souvisl. s přij. z. o katastr. nemovit.Vládní návrh zákonaSchváleno, 257/2013 Sb.
Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
 454/0 Novela z. o obcíchVládní návrh zákonaSchváleno, 106/2016 Sb.


ISP (příhlásit)