Sněmovní tisky
Deskriptor EUROVOCu: zdravotně postižený člověk

Celkem nalezeno 11 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 9/0 Novela z. o sociálních službách Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 98. schůze
 119/0 Novela z. o poskytování dávek osobám se zdravot. postižením Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 98. schůze
 231/0 Novela z. o poskytování dávek osobám se zdravot. postižením - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava, zařazen na pořad 98. schůze
 250/0 N.z.o někt.právech osob se zdr.postiž.,kt.využ.doprovodu psa Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 98. schůze
 291/0 Novela z. o poskytování dávek osobám se zdravot. postižením - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 358/2022 Sb.
 294/0 Novela z. o rozhlasových a televizních poplatcích Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 98. schůze
 539/0 Vl.n.z. o požadavcích na přístupnost někt. výrobků a služeb - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 424/2023 Sb.
 565/0 Novela z. o sociálních službách - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava, zařazen na pořad 98. schůze
 644/0 Písemná interpelace L. Brože na M. Jurečku ve věci přijetí zákona upravujícího práva osob se zdravotním postižením, které využívají doprovodu psa se speciálním výcvikemPísemná interpelaceZařazena na pořad 98. schůze
 661/0 Vl. n. z. o integračním sociálním podniku - EUVládní návrh zákona1. čtení, zařazen na pořad 98. schůze
 662/0 Vl.n.z.,kt.se m.někt. z.v souv. s přij.z.o integ.soc.podniku - EUVládní návrh zákona1. čtení, zařazen na pořad 98. schůze


ISP (příhlásit)