Sněmovní tisky
MUDr. Jiří Mašek - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 19 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 87/0 Novela z.o ochraně zdr.před škodlivými účinky návyk.látek Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 119/0 N.z. - nominační zákon Poslanecký návrh zákona Vzat zpět
 346/0 Novela z. o prevenci závažných havárií Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 359/0 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích - RJ Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 390/0 Novela ústav. z. - Ústava ČR Poslanecký návrh zákona Odesíláno do Senátu
 399/0 Novela z. o služeb. poměru příslušníků bezpečnostních sborů Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 424/0 Novela z. - antidiskriminační zákon Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 550/0 Novela z. o obecní policii Poslanecký návrh zákona Schváleno, 261/2020 Sb.
 554/0 Novela z. o bankách Poslanecký návrh zákona Schváleno, 49/2020 Sb.
 557/0 Novela ústav. z. - Ústava ČR Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 635/0 Novela z. o vnitrozemské plavbě - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava, možné projednávání zmíněno na pozvánce na jednání
 657/0 Novela z. - trestní řád - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 165/2020 Sb.
 669/0 N.z. o nakládání se zbraněmi Poslanecký návrh zákona Schváleno, 14/2021 Sb.
 737/0 Novela z. o zajišťování obrany ČR Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 793/0 Novela z. - notářský řád Poslanecký návrh zákona Odesíláno do Senátu
 891/0 N.z. o České komoře všeobecných a dětských sester Poslanecký návrh zákona 1. čtení
 908/0 Novela z. o zadávání veřejných zakázek - RJ Poslanecký návrh zákona Nepřijato
 943/0 N.z. o odškodnění někt. obětí potlačení demonstrací - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 482/2020 Sb.
 956/0 Novela z. o střetu zájmů - RJ Poslanecký návrh zákona 3. čtení


ISP (příhlásit)