Sněmovní tisky
Ing. Ondřej Polanský - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 38 tisků. (1. strana, celkem stran: 2)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 41/0 Novela z. o evidenci tržeb Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 3. čtení
 76/0 Novela z. o urychlení výstavby dopravní infrastruktury Poslanecký návrh zákona Schváleno, 169/2018 Sb.
 129/0 N.z. - nominační zákon Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 131/0 Novela z. o ochraně osobních údajů - RJ Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 1. čtení
 157/0 Novela z. o vnitrozemské plavbě - RJ Poslanecký návrh zákona Nepřijato
 158/0 Novela z. o střetu zájmů Poslanecký návrh zákona Vráceno
 194/0 Novela z. o státních svátcích Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 40. schůze
 201/0 Novela z. - občanský zákoník Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 40. schůze
 214/0 Novela z. - trestní zákoník Poslanecký návrh zákona Senát
 222/0 Novela z. o evidenci tržeb Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 40. schůze
 229/0 Novela ústav. z. - Ústava ČR Poslanecký návrh zákona Garanční výbor, možné projednávání zmíněno na pozvánce na jednání od 5. 2. 2020
 230/0 Novela z. o Nejvyšším kontrolním úřadu Poslanecký návrh zákona Garanční výbor, možné projednávání zmíněno na pozvánce na jednání od 6. 2. 2020
 274/0 Novela z. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 285/2018 Sb.
 291/0 Novela z. o obcích Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 40. schůze
 293/0 N.z., kterým se mění zák. opatření Senátu č. 340/2013 Sb. Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 40. schůze
 318/0 Novela z.o veřejných rejstřících právnických a fyzických os. Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 40. schůze
 319/0 Novela z. o rozpočtových pravidlech Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 40. schůze
 331/0 Novela z. o návykových látkách Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 40. schůze
 365/0 Novela z. - daňový řád - RJ Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 405/0 Novela z. o zadávání veřejných zakázek Poslanecký návrh zákona Vzat zpět před projednáváním

1 2ISP (příhlásit)