Sněmovní tisky
Mgr. Tomáš Kohoutek, MBA - předkladatelem návrhů zákonů

Celkem nalezeno 20 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 87/0 Novela z.o ochraně zdr.před škodlivými účinky návyk.látek Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 183/0 Novela z. o spotřebních daních - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 4/2019 Sb.
 201/0 Novela z. - občanský zákoník Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 214/0 Novela z. - trestní zákoník Poslanecký návrh zákona Schváleno, 114/2020 Sb.
 237/0 Novela z. - soudní řád správní Poslanecký návrh zákona Schváleno, 77/2021 Sb.
 241/0 Novela z. o podpoře sportu Poslanecký návrh zákona Schváleno, 178/2019 Sb.
 320/0 Novela z. - občanský soudní řád Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava, navržen na pořad 104. schůze (od 25. 5. 2021)
 346/0 Novela z. o prevenci závažných havárií Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 104. schůze (od 25. 5. 2021)
 359/0 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích - RJ Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava, navržen na pořad 104. schůze (od 25. 5. 2021)
 384/0 Novela z. - trestní zákoník Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 466/0 Novela z. - trestní zákoník Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 2. čtení
 470/0 Novela z. o výkonu ústavní výchovy Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 104. schůze (od 25. 5. 2021)
 504/0 Novela z. o státních svátcích - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 356/2019 Sb.
 525/0 Novela z. o zeměměřictví Poslanecký návrh zákona Schváleno, 47/2020 Sb.
 634/0 N. z. - zahrádkářský zákon Poslanecký návrh zákona Vráceno Senátem, navržen na pořad 104. schůze (od 25. 5. 2021)
 737/0 Novela z. o zajišťování obrany ČR Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 104. schůze (od 25. 5. 2021)
 793/0 Novela z. - notářský řád Poslanecký návrh zákona 3. čtení, navržen na pořad 104. schůze (od 25. 5. 2021)
 845/0 Novela z. o Rejstříku trestů Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 104. schůze (od 25. 5. 2021)
 1027/0 Novela z. o požární ochraně Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava, navržen na pořad 104. schůze (od 25. 5. 2021)
 1082/0 Novela z. o hospodářských opatřeních pro krizové stavy Poslanecký návrh zákona 1. čtení, navržen na pořad 104. schůze (od 25. 5. 2021)


ISP (příhlásit)