Tisky
Navržené změny 121/2000 Sb.

Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)

Celkem nalezeny 2 tisky.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 9. volební období, od 2021
 31/0 Novela z. - autorský zákon - EUVládní návrh zákona1. čtení, zařazen na pořad 6. schůze
Senát, 10. funkční období, 2014-2016
125Autorský zákon - senátní návrhSenátní návrh zákona 


ISP (příhlásit)