Tisky
Navržené změny 203/2012 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 424/2011 Sb., o vzoru, náležitostech a provedení karty sociálních systémů, vzoru,náležitostech a provedení potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení karty sociálních systémů a vzoru Standardizovanéhozáznamu sociálního pracovníka

K zadaným podmínkám nebyl nalezen žádný tisk.ISP (příhlásit)