Tisky
Navržené změny 9/2000 Sb.

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví způsob úhrady nákladů spojených s převodem některých státních zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby

K zadaným podmínkám nebyl nalezen žádný tisk.ISP (příhlásit)