Tisky
Navržené změny 171/1991 Sb.

Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky

K zadaným podmínkám nebyl nalezen žádný tisk.ISP (příhlásit)