Sněmovní tisky
Deskriptor EUROVOCu: zdravotní politika

Celkem nalezeno 16 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 87/0 Novela z.o ochraně zdr.před škodlivými účinky návyk.látek Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 181/0 Novela z. o provozu na pozemních komunikacích - RJ Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 2. čtení
 215/0 Prot. o odstranění nezákon. obch. s tabák. výrobkyMezinárodní smlouvaSchválena, 45/2019 Sb. m. s.
 549/0 N. ústav. z. - Listina základních práv a svobod Poslanecký návrh zákona 2. čtení - obecná rozprava
 706/0 Písemná interpelace O.Richterové na A.Vojtěcha ve věci úmrtí ženy po darování vajíček pro potřeby umělého oplodněníPísemná interpelaceProjednána bez usnesení
 810/0 Vl.n.z.o pravomoci PČR a obecní policie v souv. s SARS CoV-2Vládní návrh zákonaSchváleno, 243/2020 Sb.
 859/0 Vl.n.z. o mimořádných opatřeních při epidemii onem. COVID-19Vládní návrh zákonaVzat zpět v 1. čtení
 974/0 Novela z. o ochraně veřejného zdraví Poslanecký návrh zákona 1. čtení, zařazen na pořad 111. schůze
 977/0 Novela z. o ochraně veřejného zdraví - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava, zařazen na pořad 111. schůze
 992/0 Novela z. o veřejném zdravotním pojištění - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 371/2021 Sb.
 1072/0 N.z. o pracovní pomoci ve zdravotnických zařízeních - RJ Poslanecký návrh zákona 1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava, zařazen na pořad 111. schůze
 1111/0 Novela z. o krizovém řízeníVládní návrh zákonaNepřijato
 1158/0 Vl.n.z. o mimořádných opatřeních při epidemii COVID-19Vládní návrh zákonaSchváleno, 94/2021 Sb.
 1225/0 Novela z. o ochraně veřejného zdravíVládní návrh zákona1. čtení, zařazen na pořad 111. schůze
 1231/0 Novela z. o ochraně veřejného zdravíVládní návrh zákona1. čtení, zařazen na pořad 111. schůze
 1291/0 Písemná interpelace L. Volného na A. Babiše ve věci dotazů občanů ČR – duben 2021Písemná interpelaceInterpelující nebyl přítomen


ISP (příhlásit)