Sněmovní tisky
Deskriptor EUROVOCu: správní řízení

Celkem nalezeno 45 tisků. (1. strana, celkem stran: 3)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
 187 Interpelace a odpověď na interpelaciPísemná interpelace 
 208 Interpelace a odpověď na interpelaciPísemná interpelace 
 1091 Interpelace poslance Miroslava RaškyPísemná interpelace 
 1429 Zákon - novela zákona o přestupcích a policii - vládníVládní návrh zákonaSchváleno, 82/1995 Sb.
 1728 Interpelace poslance Miroslava ČapkaPísemná interpelace 
 1995/0 Václava Exnera ve věci zahájení správ.řízení s Českou bankouPísemná interpelaceProjednána bez usnesení
Poslanecká sněmovna, 2. volební období, 1996 - 1998
 193/0 Návrh zákona o státním zastupitelství Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 2. čtení
 416/0 Návrh na vydání zákona o podmínkách převodu majetku státu... Poslanecký návrh zákona Vzat zpět
Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
 295/0 Návrh novely zákona o ochraně přírody Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 347/0 Novela zákona o přestupcíchVládní návrh zákonaVzat zpět v 3. čtení
 669/0 Výchozí teze pro přípravu koncepce správního soudnictvíZpráva a jinéSchválena
 678/0 Vl. zák. o pravidlech souběžně probíhajících výk. rozhodnutíVládní návrh zákonaSchváleno, 119/2001 Sb.
 690/0 Návrh novely stavebního zákona - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 59/2001 Sb.
 972/0 Vládní návrh trestního zákonaVládní návrh zákonaSchváleno, 134/2002 Sb.
 986/0 N. zák. o zjednodušení řízení u orgánů veřejné správy Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení
 1070/0 Vládní návrh zákona správní řádVládní návrh zákonaNeschváleno
 1080/0 Vládní návrh soudního řádu správníhoVládní návrh zákonaSchváleno, 150/2002 Sb.
 1081/0 Vl. z., kterým se mění zák. v souvis. se soud. řád. správnímVládní návrh zákonaSchváleno, 151/2002 Sb.
 1142/0 Vl. zák. v souvislosti s přijetím správního řáduVládní návrh zákonaNeschváleno
Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
 70/0 V. n. z. o nájmu a podnájmu nebytových prostor - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 522/2002 Sb.

1 2 3ISP (příhlásit)