Sněmovní tisky
Deskriptor EUROVOCu: přibližování legislativy

Celkem nalezeno 28 tisků. (1. strana, celkem stran: 2)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 43/0 Dodatkový protokol k Trestněprávní úmluvě o korupciMezinárodní smlouvaSchválena, 52/2018 Sb. m. s.
 168/0 Novela z. o ochranných známkách - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 286/2018 Sb.
 173/0 Novela z. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 98/2019 Sb.
 195/0 Novela z. o vnitrozemské plavbě - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 135/2019 Sb.
 262/0 Novela z. o léčivech - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 44/2019 Sb.
 297/0 N. z. o činnosti inst. zaměstnaneckého penzijního pojištění - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 165/2019 Sb.
 299/0 Novela z. o soudnictví ve věcech mládeže - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 203/2019 Sb.
 300/0 Vl.n.z. v souvislosti s podporou výkonu práv akcionářů - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 204/2019 Sb.
 326/0 Vl.n.z. o dráhách - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 367/2019 Sb.
 553/0 Novela z. o oběhu osiva a sadby - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 334/2020 Sb.
 582/0 Novela z. o ochraně spotřebitele - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 238/2020 Sb.
 764/0 Písemná interpelace F. Kopřivy na J. Hamáčka ve věci úpravy legislativy v oblasti změny pohlavíPísemná interpelaceInterpelující nebyl přítomen
 867/0 Novela z. o dani z přidané hodnoty - EUVládní návrh zákona2. čtení - obecná rozprava, zařazen na pořad 98. schůze
 904/0 Novela z. o ozdravných postupech - EUVládní návrh zákona2. čtení - obecná rozprava, zařazen na pořad 98. schůze
 912/0 Novela z. o dráhách - EUVládní návrh zákona2. čtení - obecná rozprava, zařazen na pořad 98. schůze
 945/0 Vl. n. z. o prekurzorech výbušnin - EUVládní návrh zákona1. čtení, zařazen na pořad 98. schůze
 994/0 Novela z. - občanský zákoník - EUVládní návrh zákona1. čtení, zařazen na pořad 98. schůze
 1041/0 Novela z. o ochraně hospodářské soutěže - EUVládní návrh zákona1. čtení, zařazen na pořad 98. schůze
 1046/0 Novela z. o provozu vozidel na poz. komunikacích - EUVládní návrh zákona2. čtení - obecná rozprava, zařazen na pořad 98. schůze
 1047/0 Novela z. o některých službách informační společnosti - EU - RJVládní návrh zákona1. čtení (§ 90, odst. 2) - ob. rozprava, zařazen na pořad 98. schůze

1 2ISP (příhlásit)