Sněmovní tisky
Heslo věcného rejstříku: Fondy

Celkem nalezeno 17 tisků.

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
Poslanecká sněmovna, 1. volební období, 1992 - 1996
 2080/0 Zákon - novela z. o invest. společnostech a fondechVládní návrh zákonaSchváleno, 151/1996 Sb.
Poslanecká sněmovna, 5. volební období, 2006 - 2010
 551/0 Informace o splácení dluhů obcíZpráva a jinéVzato na vědomí
Poslanecká sněmovna, 6. volební období, 2010 - 2013
 412/0 Vl.n.z. o důchodovém spoření - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 426/2011 Sb.
 413/0 Vl.n.z. o doplňkovém penzijním spoření - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 427/2011 Sb.
 414/0 Vl.n.z. v souvislosti s přij. z. o důch. a pen. spoření - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 428/2011 Sb.
 508-E/0 Systém vlastních zdrojů Evropské unieAkty a dokumenty EU 
 692/0 Vl.n.z. o pojistném na důchodové spoření - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 397/2012 Sb.
 693/0 Vl.n.z.o pojistném na důchodové spoření - související - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 399/2012 Sb.
 736/0 Novela z. o doplňkovém penzijním spořeníVládní návrh zákonaSchváleno, 403/2012 Sb.
 833/0 Novela z. o důchodovém spoření - RJ Poslanecký návrh zákona Vzat zpět v 1. čtení
 896/0 Vl.n.z. o investičních společnostech a investičních fondech - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 240/2013 Sb.
 897/0 Vl.n.z. o investičních spol. a inv. fondech - související - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 241/2013 Sb.
Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017
 216/0 Novela z. o investičních společnostech - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 336/2014 Sb.
 382/0 Novela z. o důchodovém spoření - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 163/2015 Sb.
 493/0 Vl.n.z. o ukončení důchodového spoření - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 376/2015 Sb.
 494/0 Vl.n.z. o změně zák.v souv. s přij.zák.o ukončení důch.spoř. - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 377/2015 Sb.
 642/0 Novela z. - občanský zákoníkVládní návrh zákonaSchváleno, 460/2016 Sb.


ISP (příhlásit)