Usnesení PS č. 390

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 31/ - třetí čtení (14. října 2022)

Související sněmovní tisky

31 Novela z. - autorský zákon
ISP (příhlásit)