Sněmovní tisk 659/0
Novela z. o některých opatřeních proti leg.výnosů z tr.činn. - EU

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t065900.pdf (Dokument PDF, 1 MB)t065900.docx (Dokument DOCX, 169 KB)
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)  
t0659a0.pdf (Dokument PDF, 1 MB)t0659a0.docx (Dokument DOCX, 144 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0659b0.pdf (Dokument PDF, 946 KB)t0659b0.docx (Dokument DOCX, 151 KB)
Kompatibilita s právem EU  
t0659c0.pdf (Dokument PDF, 364 KB)t0659c0.docx (Dokument DOCX, 82 KB)

Rozesláno poslancům

28. března 2024 v 12:21
ISP (příhlásit)