Sněmovní tisk 438/0
Novela z. o elektronických úkonech a autorizované konverzi - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t043800.pdf (Dokument PDF, 81 KB)t043800.docx (Dokument DOCX, 18 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0438a0.pdf (Dokument PDF, 63 KB)t0438a0.docx (Dokument DOCX, 16 KB)

Rozesláno poslancům

4. května 2023 v 9:28
ISP (příhlásit)