Předpis 65/2022 Sb.

Citace65/2022 Sb.
NázevZákon o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
Částka36 (21. 3. 2022)
Účinnostod 21. 3. 2022
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 9. volební období, od 2021
170 Vl.n.z. o někt.opatř. v souv. s ozbroj.konfliktem - Ukrajina
Navržené změny2 tisky

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 36 pod číslem 65/2022 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
65/2022rušíZákon o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace 
Derogace pasivní
65/2022rušíZákon o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace1
175/2022novelizujeZákon o dalších opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace a o změně dalších zákonů v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace2
198/2022novelizujeZákon, kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění zákona č. 175/2022 Sb., a zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění zákona č. 175/2022 Sb.3
Vztahováno k
206/2022na základěNařízení vlády o některých podrobnostech poskytování nouzového ubytování a dočasného nouzového přístřeší a souvisejících služeb pro žadatele o udělení dočasné ochrany a pro osoby s udělenou dočasnou ochranou 


ISP (příhlásit)