Předpis 544/2005 Sb.

Citace544/2005 Sb.
NázevZákon o výstavbě vzletové a přistávací dráhy 06R - 24L letiště Praha Ruzyně
Částka186 (30. 12. 2005)
Účinnostod 30. 12. 2005, zrušeno dnem 12. 5. 2009
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
984 N.z. o výstavbě vzlet. a přistáv. dráhy letiště Praha Ruzyně

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 186 pod číslem 544/2005 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
124/2009rušíNález Ústavního soudu ze dne 17. března 2009 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 544/2005 Sb., o výstavbě vzletové a přistávací dráhy 06R – 24L letiště Praha Ruzyně1
Vztahuje se k
71/1967??Zákon o správním řízení (správní řád) 
50/1976??Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
455/1991??Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 
2/1993??Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky 
49/1997??Zákon o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
500/2004??Zákon správní řád 
Vztahováno k
124/2009??Nález Ústavního soudu ze dne 17. března 2009 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 544/2005 Sb., o výstavbě vzletové a přistávací dráhy 06R – 24L letiště Praha Ruzyně 
124/2009??Nález Ústavního soudu ze dne 17. března 2009 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 544/2005 Sb., o výstavbě vzletové a přistávací dráhy 06R – 24L letiště Praha Ruzyně 


ISP (příhlásit)