Předpis 206/2005 Sb.

Citace206/2005 Sb.
NázevZákon o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a služeb informační společnosti
Částka74 (27. 5. 2005)
Účinnostod 1. 6. 2005
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
596 V.n.z. o ochr. služeb v obl. rozhlas. a televiz. vysílání
Navržené změny2 tisky

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 74 pod číslem 206/2005 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
281/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu1
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích2


ISP (příhlásit)