Předpis 171/2004 Sb.

Citace171/2004 Sb.
NázevZákon o zahájení činnosti Krajského soudu v Brně - pobočky ve Zlíně
Částka57 (16. 4. 2004)
Účinnostod 1. 5. 2004
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
516 V.n.z. o zaháj. čin. Krajského soudu v Brně
Navržené změny1 tisk

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 57 pod číslem 171/2004 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Vztahuje se k
6/2002??Zákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích) 


ISP (příhlásit)