Předpis 307/2006 Sb.

Citace307/2006 Sb.
NázevZákon o evropské družstevní společnosti
Částka96 (22. 6. 2006)
Účinnostod 18. 8. 2006
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
1181 Vl. n. zákona o evropské družstevní společnosti
Navržené změny2 tisky

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 96 pod číslem 307/2006 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
126/2008novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev1
227/2009novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech2
Vztahuje se k
116/1985??Zákon o podmínkách činnosti organizací s mezinárodním prvkem v Československé socialistické republice 
513/1991??Obchodní zákoník 
262/2006??Zákon zákoník práce 
125/2008??Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev 
Vztahováno k
323/2002??Vyhláška Ministerstva financí o rozpočtové skladbě 
250/2005??Vyhláška o závazných formulářích na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku 
262/2006??Zákon zákoník práce 
126/2008??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev 
126/2008??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev 
126/2008??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev 
205/2008na základěVyhláška o listinách, které je české zúčastněné družstvo povinno předložit notáři k vydání osvědčení o zákonnosti dokončení založení evropské družstevní společnosti fúzí 
205/2008??Vyhláška o listinách, které je české zúčastněné družstvo povinno předložit notáři k vydání osvědčení o zákonnosti dokončení založení evropské družstevní společnosti fúzí 
205/2008??Vyhláška o listinách, které je české zúčastněné družstvo povinno předložit notáři k vydání osvědčení o zákonnosti dokončení založení evropské družstevní společnosti fúzí 
227/2009??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 
227/2009??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 
227/2009??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech 
89/2012??Zákon občanský zákoník 


ISP (příhlásit)