Předpis 247/2006 Sb.

Citace247/2006 Sb.
NázevZákon o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době
Částka79 (31. 5. 2006)
Účinnostod 1. 7. 2006
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 4. volební období, 2002 - 2006
1025 Návrh zákona o prodejní době v zastavárnách
Navržené změny1 tisk

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 79 pod číslem 247/2006 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
183/2017novelizujeZákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích1
Vztahuje se k
64/1986??Zákon České národní rady o České obchodní inspekci 
570/1991??Zákon České národní rady o živnostenských úřadech 
500/2004??Zákon správní řád 
Vztahováno k
248/2006??Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době, přijatému Parlamentem dne 12. dubna 2006 a vrácenému prezidentem republiky dne 2. května 2006 
162/2015??Vyhláška o podrobnostech úřednické zkoušky 
183/2017??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 
183/2017??Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích 


ISP (příhlásit)