Předpis 172/2002 Sb.

Citace172/2002 Sb.
NázevZákon o odškodnění osob odvlečených do SSSR nebo do táborů, které SSSR zřídil v jiných státech
Částka73 (9. 5. 2002)
Účinnostod 9. 5. 2002
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
855 Návrh zák. o odškodnění osob odvlečených do SSSR
Navržené změny3 tisky

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 73 pod číslem 172/2002 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
458/2011novelizujeZákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů1
Vztahuje se k
71/1967??Zákon o správním řízení (správní řád) 
Vztahováno k
419/2001??Vyhláška Ministerstva financí o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu 
323/2002??Vyhláška Ministerstva financí o rozpočtové skladbě 
579/2002??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2003 
457/2003??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2004 
675/2004??Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2005 
458/2011??Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů 
458/2011??Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů 


ISP (příhlásit)