Předpis 37/2000 Sb.

Citace37/2000 Sb.
NázevZákon, kterým se mění zákon č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 167/1998 Sb.
Částka14 (29. 2. 2000)
Účinnostod 29. 2. 2000, zrušeno dnem 1. 1. 2002
ProjednáváníParlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 3. volební období, 1998 - 2002
229 Návrh novely zákona o odpadech

Text zákona vyhlášeného ve Sbírce zákonů v částce 14 pod číslem 37/2000 Sb. je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
125/1997novelizujeZákon o odpadech 
Derogace pasivní
185/2001rušíZákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů1
Vztahuje se k
125/1997??Zákon o odpadech 
125/1997??Zákon o odpadech 
125/1997??Zákon o odpadech 
Vztahováno k
125/1997??Zákon o odpadech 
43/2001??Nález Ústavního soudu ze dne 10. ledna 2001 ve věci návrhu na zrušení § 9 a 10 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 37/2000 Sb. 
185/2001??Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
528/2002??Nález Ústavního soudu ze dne 20. listopadu 2002 ve věci návrhu na zrušení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, a na zrušení výměru Ministerstva financí č. 06/2002, kterým se stanoví maximální nájemné z bytu, maximální ceny služeb poskytovaných s užíváním bytu a pravidla pro věcně usměrňované nájemné v bytě a mění výměr Ministerstva financí č. 01/2002 a na zrušení položek č. 5 a č. 6 části I. oddílu A a položky č. 9 části II. výměru Ministerstva financí č. 01/2002, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami 


ISP (příhlásit)