Předpis 99/1977 Sb.

Citace99/1977 Sb.
NázevVyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o postupu při ochraně lesního půdního fondu
Částka29 (28. 12. 1977)
Účinnostod 1. 1. 1978, zrušeno dnem 1. 1. 1996

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
289/1995rušíZákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) 


ISP (příhlásit)