Předpis 93/2013 Sb.

Citace93/2013 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
Částka43 (12. 4. 2013)
Účinnostod 12. 4. 2013
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
294/2005novelizujeVyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 
Derogace pasivní
541/2020rušíZákon o odpadech 
Vztahuje se k
185/2001na základěZákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 


ISP (příhlásit)