Předpis 645/2004 Sb.

Citace645/2004 Sb.
NázevVyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
Částka220 (22. 12. 2004)
Účinnostod 1. 1. 2005

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
192/2009novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů 
213/2012novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 192/2009 Sb. 
85/2019novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové službě 
504/2021novelizujeVyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové službě 
Vztahuje se k
40/1964??Občanský zákoník 
513/1991??Obchodní zákoník 
21/1992??Zákon o bankách 
101/2000??Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů 
121/2000??Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 
227/2000??Zákon o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu) 
170/2002??Zákon o válečných veteránech 
499/2004??Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů 
634/2004??Zákon o správních poplatcích 
412/2005??Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti 
192/2009??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů 
89/2012??Zákon občanský zákoník 
Vztahováno k
192/2009??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů 
192/2009??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů 
192/2009??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů 
213/2012??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 192/2009 Sb. 
213/2012??Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 192/2009 Sb. 
73/2017??Nález Ústavního soudu ze dne 20. prosince 2016 sp. zn. Pl. ÚS 3/14 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti § 37 odst. 6 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění účinném do 30. června 2009 
85/2019??Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové službě 
85/2019??Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové službě 
504/2021??Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové službě 
504/2021??Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové službě 


ISP (příhlásit)