Předpis 63/2013 Sb.

Citace63/2013 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
Částka29 (14. 3. 2013)
Účinnostod 29. 3. 2013
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
503/2006novelizujeVyhláška o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření 
526/2006rušíVyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu 
Derogace pasivní
283/2021rušíZákon stavební zákon 
Vztahuje se k
183/2006na základěZákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 


ISP (příhlásit)