Předpis 63/2005 Sb.

Citace63/2005 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva hospodářství č. 617/1992 Sb., o podrobnostech placení úhrad z dobývacích prostorů a z vydobytých vyhrazených nerostů, ve znění vyhlášky č. 426/2001 Sb.
Částka17 (9. 2. 2005)
Účinnostod 1. 4. 2005, zrušeno dnem 1. 1. 2017
Navržené změny1 tisk

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
617/1992novelizujeVyhláška ministerstva hospodářství České republiky o podrobnostech placení úhrad z dobývacích prostorů a z vydobytých vyhrazených nerostů 
Derogace pasivní
89/2016rušíZákon, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů 
Vztahuje se k
44/1988na základěZákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon) 


ISP (příhlásit)