Předpis 617/2006 Sb.

Citace617/2006 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů
Částka192 (30. 12. 2006)
Účinnostod 1. 1. 2007, zrušeno dnem 1. 2. 2008

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
540/2002novelizujeVyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) 
Derogace pasivní
3/2008rušíVyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška) 
Vztahuje se k
151/1997na základěZákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) 


ISP (příhlásit)