Předpis 6/1977 Sb.

Citace6/1977 Sb.
NázevVyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod
Částka2 (31. 1. 1977)
Účinnostod 1. 4. 1977, zrušeno dnem 1. 1. 2002

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
35/1972rušíVyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky o ochraně vod před znečišťováním ropnými látkami 
Derogace pasivní
254/2001rušíZákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 


ISP (příhlásit)