Předpis 59/2016 Sb.

Citace59/2016 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 243/2009 Sb., o stanovení seznamu osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky je obsahujícími, ve znění vyhlášky č. 28/2013 Sb.
Částka23 (24. 2. 2016)
Účinnostod 1. 3. 2016

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
243/2009novelizujeVyhláška o stanovení seznamu osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky je obsahujícími 
Vztahuje se k
167/1998na základěZákon o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů 


ISP (příhlásit)