Předpis 58/1961 Sb.

Citace58/1961 Sb.
NázevVyhláška ministerstva chemického průmyslu o hospodárném a účelném budování uskladňovacího zařízení a veřejných čerpacích stanic pro pohonné látky
Částka25 (26. 6. 1961)
Účinnostod 1. 7. 1961, zrušeno dnem 1. 1. 1996

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace pasivní
286/1995rušíZákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech 


ISP (příhlásit)