Předpis 508/2005 Sb.

Citace508/2005 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 83/2002 Sb., kterou se stanoví seznam právnických a fyzických osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami, přípravky je obsahujícími a prekursory, ve znění vyhlášky č. 317/2003 Sb.
Částka176 (28. 12. 2005)
Účinnostod 1. 1. 2006, zrušeno dnem 31. 7. 2009

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
83/2002novelizujeVyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví seznam právnických a fyzických osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami, přípravky je obsahujícími a prekursory 
Derogace pasivní
243/2009rušíVyhláška o stanovení seznamu osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky je obsahujícími 
Vztahuje se k
167/1998na základěZákon o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů 


ISP (příhlásit)