Předpis 502/2006 Sb.

Citace502/2006 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu
Částka163 (28. 11. 2006)
Účinnostod 31. 12. 2006, zrušeno dnem 26. 8. 2009

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
137/1998novelizujeVyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích na výstavbu 
Derogace pasivní
268/2009rušíVyhláška o technických požadavcích na stavby 
Vztahuje se k
50/1976na základěZákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 


ISP (příhlásit)