Předpis 485/2006 Sb.

Citace485/2006 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 35/1998 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu důlní dráhy hnědouhelného lomu
Částka159 (9. 11. 2006)
Účinnostod 1. 1. 2007

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
35/1998novelizujeVyhláška Českého báňského úřadu o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu důlní dráhy hnědouhelného lomu 
Vztahuje se k
61/1988na základěZákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě 


ISP (příhlásit)