Předpis 460/2009 Sb.

Citace460/2009 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění vyhlášky č. 456/2008 Sb.
Částka146 (23. 12. 2009)
Účinnostod 1. 1. 2010

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
3/2008novelizujeVyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška) 
Derogace pasivní
441/2013rušíVyhláška k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška) 
Vztahuje se k
151/1997na základěZákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) 


ISP (příhlásit)