Předpis 408/2008 Sb.

Citace408/2008 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 488/2006 Sb., kterou se stanoví typy přístrojů k zhotovování rozmnoženin, typy nenahraných nosičů záznamů a výše paušálních odměn
Částka133 (21. 11. 2008)
Účinnostod 1. 1. 2009

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
488/2006novelizujeVyhláška, kterou se stanoví typy přístrojů k zhotovování rozmnoženin, typy nenahraných nosičů záznamů a výše paušálních odměn 
Vztahuje se k
121/2000na základěZákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 
121/2000??Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) 
488/2006??Vyhláška, kterou se stanoví typy přístrojů k zhotovování rozmnoženin, typy nenahraných nosičů záznamů a výše paušálních odměn 
488/2006??Vyhláška, kterou se stanoví typy přístrojů k zhotovování rozmnoženin, typy nenahraných nosičů záznamů a výše paušálních odměn 


ISP (příhlásit)