Předpis 401/2006 Sb.

Citace401/2006 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 424/2004 Sb., kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků
Částka127 (10. 8. 2006)
Účinnostod 10. 8. 2006, zrušeno dnem 14. 3. 2011

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
424/2004novelizujeVyhláška, kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků 
Derogace pasivní
55/2011rušíVyhláška o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků 
Vztahuje se k
96/2004na základěZákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) 


ISP (příhlásit)