Předpis 390/2006 Sb.

Citace390/2006 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 166/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 2000
Částka123 (8. 8. 2006)
Účinnostod 8. 8. 2006

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
166/2005novelizujeVyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 2000 
Vztahuje se k
114/1992na základěZákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny 


ISP (příhlásit)