Předpis 387/2006 Sb.

Citace387/2006 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 532/2005 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely, ve znění vyhlášky č. 37/2006 Sb. a vyhlášky č. 368/2006 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v úplném znění zákona č. 359/1999 Sb., vyhlášeném pod č. 373/2006 Sb.
Částka122 (1. 8. 2006)
Účinnostod 1. 8. 2006, zrušeno dnem 1. 4. 2007

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
532/2005novelizujeVyhláška o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely 
Derogace pasivní
63/2007rušíVyhláška o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely 
Vztahuje se k
48/1997na základěZákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 


ISP (příhlásit)