Předpis 377/2021 Sb.

Citace377/2021 Sb.
NázevVyhláška, kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb.
Částka167 (18. 10. 2021)
Účinnostod 1. 1. 2022

Text předpisu je přístupný na těchto stránkách:
Derogace aktivní
246/2001novelizujeVyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 
328/2001novelizujeVyhláška Ministerstva vnitra o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému 
Vztahuje se k
133/1985na základěZákon České národní rady o požární ochraně 
239/2000na základěZákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů 


ISP (příhlásit)